Lace Fence, van oorsprong een Nederlandse onder­neming, bedient de markt van afschei­dings­systemen voor bouw en archi­tec­tuur met uniek ont­worpen producten, die zowel binnen als buiten een veras­send effect sorteren. Deze eye­catchers van Lace Fence verte­gen­woordigen een eigen­tijds architec­turaal hoog­staand fabri­caat, dat overal ter wereld wordt geleverd. De ontwerpen tonen aan dat je een als puur indus­tri­eel/­func­tioneel product bedoeld item, ook in een oog­stre­lend deco­ra­tieve uit­voering kunt ver­vaar­digen. Uit­nodigend in plaats van afstand schep­pend, ambach­telijk in plaats van indus­trieel. Maar nooit de functie van veilig af­scheiden uit het oog verliezend!

De toe­pas­singen voor bouw en archi­tectuur zijn schier onbe­grensd.

Specials

Borders

Staircases

Facades

Room dividers

Balconies

Gates