Lace Fence je holandský podnik, ktorý vyvíja a vyrába stavebné hmoty špecifické pre zákazníka. Podnik vedie Joep Verhoeven, člen holandskej dizajnérskej firmy Demakersvan. Jeho pôvodným nápadom bolo ukázať, ako niečo, čo je čisto funkcionálne, mô že byť aj dekoratívne. Nevra živosť oproti kvalite, priemysel oproti remeslu. Nápad pou žiť remeslo ako vrchol výroby priemyselného produktu bol vo svete dizajnu masívne vítaný a odvtedy bol viacnásobne vyznamenaný.

Lace Fence sa vyvinul na produkt, ktorý dosahuje najvyššie štandardy a umo žňuje mno žstvo aplikácií. Architektonické aplikácie sú neobmedzené. Tieto sa menia od (francúzskych) balkónov, fasád, stropných dosiek, zábradlí mostov a schodov, deliacich stien, oplotení parkov a príjazdov, hraníc, brán a dvier. Alebo tie ž iba ako ručne vyrobené umelecké dielo na stene.

Specials

Borders

Staircases

Facades

Room dividers

Balconies

Gates